Publikationer/publications

Bøger/Books

Hammerslag – En håndbog om tvangsauktioner: Løsøre, skibe og luftfartøjer, fordringer, værdipapirhandel, fast ejendom Af Henrik Rothe 1. udg. – 1984. 2. udg. – 1997 Djøf., 83 sider, 87-574-4291-6
I fogedretten Af Henrik Rothe 1. udg. – 1986, 2. udg. – 1997 Djøf., 245 sider, 87-574-4561-3
Advokatrådets Retssikkerhedsprogram 2009
Sø- og Handelsretten
  • De næste 1000 arbejdsdage
  • Mål, strategi og planer
Udgivet af Sø-og Handelsretten 2016
Erhvervslivets adgang til domstolene af Henrik Rothe ( hovedforfatter )  Udgivet af Justitia 2020, 148 sider.
Konkurrencelovens tvangsindgreb af Henrik Rothe ( hovedforfatter ) Udgivet af Justitia 2021, 105 sider.
Erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi af Henrik Rothe ( hovedforfatter ) Udgivet af Justitia og Advokatsamfundet 2022. 148 sider.
Myndighedskontrol uden retskendelse af Henrik Rothe og Stine Brødsted Jensen udgivet af Justitia 2022. 
Domstole i knæ, 79 sider, hovedforfatter sammen med Henrik Balleby Okholm, Udgivet af Advokatsamfundet

Betænkninger/ White papers

( sekretær for og medlem af det udvalg som udarbejdede nedenstående betænkninger ) Bet 1107/87 om arrest og forbud Bet 1173/89 om tvangsauktion over fast ejendom. Bet 1201/90 om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Bet 1239/92 om lønindeholdelse for private krav.

Bidrag i bøger

Den uafhængige advokat Af Henrik Rothe – Side 4-11 I: Festskrift i anledning af grundlovens 150 års jubilæum 1. udg. – 1999, Advokatsamfundet
Samspillet mellem dommere og advokater – især vest for Valby Bakke Af Henrik Rothe – side 479-486 I: Dommeren i det 20. århundrede – Dommerforeningens 100 års jubilæum 1. udg. – 2000, Djøf
Nogle aspekter af fogedrettens rolle i samværssager Af Henrik Rothe – side 341-352 I: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard af Torsten Iversen m.fl. (red) 1. udg. – 2003, Djøf
Forligsmægling, retsmægling og mediation Af Henrik Rothe – side 237-258 I: Procedueren af Pernille Backhausen mf. (red) 3. udg. – 2009, Djøf. 4. udg. 2019.
Sø- og Handelsretten efter retskreds- og instansreformen Af Henrik Rothe – side 13-29 I: Sø- og Handelsretten 150 år af Eigil Lego Andersen m.fl. (red.) 1. udg. – 2011, Karnov Group
Alternativ konfliktløsning (ADR) Af Henrik Rothe I: Sanktioner og håndhævelse af Bjørn von Ryberg mf. (red) 1. udg. – 2015, Gjellerup
Af Henrik Rothe I: Klienten i det omskiftelige samfund – En visuel antologi om advokatens udfordring 1. udg. – 2007, Djøf

Kommenteret retsplejelov

5. afsnit: De foreløbige retsmidler Af Henrik Rothe og Per Holkman Olsen – side 383-426 I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II 5. udg. – 1994, Djøf
6. afsnit: Advokater Af Henrik Rothe – side 169-224 I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. I 6. udg. – 2000, Djøf
5. afsnit: De foreløbige retsmidler Af Henrik Rothe – side 458-505 I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II 6. udg. – 2000, Djøf
6. afsnit: Advokater Af Henrik Rothe og Steffen Pihlblad – side 196-264 I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. I 7. udg. – 2004, Djøf
5. afsnit: De foreløbige retsmidler Af Henrik Rothe – side 500-548 I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II 7. udg. – 2004, Djøf
6. afsnit: Advokater Af Henrik Rothe, Rasmus Møller Madsen og Steffen Pihlblad – side 225-309 I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I 8. udg. – 2008, Djøf
5. afsnit: De foreløbige retsmidler (§§ 627-652) Af Henrik Rothe – side 532-579 I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. II 8. udg. – 2008, Djøf
Første bog: 1. afsnit: Domstolenes ordning (§§ 22-27) Af Henrik Rothe – side 51-58 I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I 9. udg. – 2013, Djøf
Tredje bog: 1. afsnit: Almindelige bestemmelser (§§ 225-227) Af Henrik Rothe – side 507-519 I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I 9. udg. – 2013, Djøf

Karnovs Lovsamling

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 3938-3954 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 16. udg. – 2000, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4122-4140 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 17. udg. – 2001, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4265-4283 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 18. udg. – 2002 Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4408-4425 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 19. udg. – 2003, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4699-4717 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 20. udg. – 2004, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4802-4819 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 21. udg. – 2005, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4795-4811 I: Karnov Lovsamling – bd. 3 22. udg. – 2006, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 4924-4945 I: Karnov Lovsamling – bd. 4 23. udg. – 2007, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 5104-5130 I: Karnov Lovsamling – bd. 4 24. udg. – 2008, Karnov Group
Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion Af Henrik Rothe – side 5267-5293 I: Karnov Lovsamling – bd. 4 25. udg. – 2009, Karnov Group

Artikler/Articles

Advokaten

1990

Om bortfald af udlæg i løsøre fondsaktiver om omsætningsgældsbreve Af Henrik Rothe 1990 Advokaten, årg. 69, nr. 16 – side 325328

1991

Mere om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelse Af Knud Arildsen og Henrik Rothe 1991 Advokaten, årg. 70, nr. 2 – side 31-36

1996

Oplæg til reform af den civile retspleje Af Henrik Rothe 1996 Advokaten, årg. 75, nr. 3 – side 43
Obligatorisk efteruddannelse af advokatfuldmægtige Af Henrik Rothe 1996 Advokaten, årg. 75, nr. 5 – side 87
”Fremsendelse til Advokatrådet med anmodning om udtalelse” Af Henrik Rothe 1996 Advokaten, årg. 75, nr. 6 – side 111
Lovforslag om inkassovirksomhed Af Henrik Rothe 1996 Advokaten, årg. 75, nr. 9 – side 155-156
Turnusordninger mellem offentlige myndigheder og advokater Af Henrik Rothe 1996 Advokaten, årg. 75, nr. 10 – side 175

1997

Så er det hverdag igen Af Henrik Rothe 1997 Advokaten, årg. 76, nr. 7/8 – side 143

1998

Dansk Ejendomsmæglerforenings kampagne om ejendomsmægleren som køberrådgiver Af Henrik Rothe 1998 Advokaten, årg. 77, nr. 6 – side 100-101
Advokatrådets overvejelser om mediation m.v. Af Pernille Bigaard, Knud K. Damsgaard, Kirsten Reimers-Lund og Henrik Rothe 1998 Advokaten, årg. 77, nr. 11 – side 199-200

1999

AdvokatNøglen på AdvokatNet og Internet Af Henrik Rothe 1999 Advokaten, årg. 78, nr. 4 – side 66-67

2000

Advokaters brug af Internettet Af Henrik Rothe og Christian Lundblad 2000 Advokaten, årg. 79, nr. 10 – side 220-221
Advokatydelser som e-business produkter Af Henrik Rothe 2000 Advokaten, årg. 79, nr. 12 – side 278-282

2001

”Funky business” – Bogomtale Af Henrik Rothe 2001 Advokaten, årg. 80, nr. 7/8 – side 182-183
e-marketing – Bogomtale Af Henrik Rothe 2001 Advokaten, årg. 80, nr. 10 – side 230
Retssikkerhed i forvaltningsprocessen Af Henrik Rothe 2001 Advokaten, årg. 80, nr. 11 – side 251-252

2002

Advokater og hvidvaskningslovgivningen – Nye pligter Af Henrik Rothe 2002 Advokaten, årg. 81, nr. 2 – side 38-40

2003

Fagligt Nyt bliver elektronisk Af Henrik Rothe 2003 Advokaten, årg. 82, nr. 12 – side 320-322

2004

Advokatrådets kerneværdiprojekt Af Henrik Rothe 2004 Advokaten, årg. 83, nr. 2 – side 28-29
Domstolenes omkostningsfastsættelse i inkassosager Af Henrik Rothe og Rasmus Møller 2004 Advokaten, årg. 83, nr. 2 – side 38-39
Nordic Lawyers Academy Af Henrik Rothe, Markku Ylönen, Ingimar Ingason, Anna Ramberg og Merete Smith 2004 Advokaten, årg. 83, nr. 4 – side 112-113
Advokat Steffen Juul Af Henrik Rothe 2004 Advokaten, årg. 83, nr. 12 – side 337-338

2005

Europæiske domstole i bevægelse Af Henrik Rothe 2005 Advokaten, årg. 84, nr. 2 – side 72-73
Konkurrencen øges på markedet for juridisk rådgivning Af Henrik Rothe 2005 Advokaten, årg. 84, nr. 3 – side 96
Advokaters grund- og efteruddannelse Af Henrik Rothe 2005 Advokaten, årg. 84, nr. 6 – side 236-237
Liberalisering af advokatbranchen Af Henrik Rothe 2005 Advokaten, årg. 84, nr. 10 – side 8-9
Hvidvask igen Af Henrik Rothe 2005 Advokaten, årg. 84, nr. 10 – side 18-19

2006

Lov om juridisk rådgivning Af Henrik Rothe og Malene Stampe 2006 Advokaten, årg. 85, nr. 5 – side 42-44
Advokatudvalgets betænkning Af Henrik Rothe 2006 Advokaten, årg. 85, nr. 8 – side 14-18
Tilliden til systemet er afgørende Af Henrik Rothe 2006 Advokaten, årg. 85, nr. 9 – side 24-25

2009

Advokater kommer under nyt tilsyn Af Henrik Rothe 2009 Advokaten, årg. 88, nr. 1 – side 40-43

2010

Den etiske fordring – interview med Henrik Rothe Af Rasmus Lindboe og Henrik Rothe 2010 Advokaten, årg. 89, nr. 1 – side 8-12

2014

Den ny Sø- og Handelsret Af Henrik Rothe 2014 Advokaten, årg. 94, nr. 6 – side 38-42

2020

Når private skal bekæmpe kriminalitet. Af Henrik Rothe 2020 Advokaten 2020,nr. 1 side54-55

Fuldmægtigen

Socialretlige skitser – især for domstolsjurister Af Henrik Rothe 1980 Fuldmægtigen, årg. 52, – side 2-9
Samspillet mellem kreditkøbslovens § 24, § 27 stk. 3, § 23 stk. 2 og § 22 Af Henrik Rothe 1984 Fuldmægtigen, årg. 56, – side 96-98
Genoptagelse af fogedforretninger efter kreditkøbsloven – nok engang Af Henrik Rothe 1984 Fuldmægtigen, årg. 56, – side 122-126
Om kumulation af auktionssager Af Henrik Rothe 1986 Fuldmægtigen, årg. 58 – side 81-82
Om anvendelse af kreditkøbslovens § 16 under udlægsforretninger Af Henrik Rothe 1987 Fuldmægtigen, årg. 59 – side 135-140

Juristen og økonomen

Nogle bemærkninger om amtsankenævn i sociale klagesager Af Henrik Rothe 1975 Juristen og økonomen, årg. 57, nr. 16 – side 273-274
Mere om administrativ rekurs i sociale sager – og om tilsynsregler på det sociale område Af Henrik Rothe 1978 Juristen og økonomen, årg. 60, nr. 14 – side 335-338

Lov & Ret

Domstolene for den højere middelklasse – ”Larsen” efterlades retsløs” Af Henrik Rothe 1995 Lov & Ret, årg. 5, nr. 5 – side 17-19
EU og menneskerettigheder Af Henrik Rothe 2000 Lov & Ret, årg. 10, nr. 8 – side 26-30
Et år med kommunismens tegn Af Henrik Rothe 2004 Lov & Ret, årg. 14, nr. 7 – side 32-34

Socialt Tidsskrift

Nogle bemærkninger om bistandslovens regler om optagelse i kommunale daginstitutioner for børn og unge Af Henrik Rothe 1978 Socialt Tidsskrift, årg. 54, nr. 1 – side 23-32

Stud.Samf.bladet

Om amtsankenævnets virksomhed indenfor bistandslovens område Af Henrik Rothe 1976 Stud.Samf., nr. 2 – side 31-37

TÆNK

2 x møde = 6.500 kroner – ”Det er ikke kun et spørgsmål om timer” Af Henrik Rothe og Lene Torp Carlsen 2007 Tænk, nr. 72 – side 38-40

Ugeskrift for Retsvæsen

Procesformen ved tvangsfjernelse af børn Af Henrik Rothe 1981 UfR, årg. 115, nr. 44 – side 372-374
Fogedretlige problemer i forbindelse med kreditkøbsloven Af Henrik Rothe 1983 UfR, årg. 117, nr. 23 – side 219-227
Kan et substitutionsprincip – ”madrasreglen” – finde anvendelse under tilbagetagelsesforretninger i henhold til kreditkøbsloven? Af Henrik Rothe 1984 UfR, årg. 118, nr. 40 – side 347-350
Endnu mere om substitutionsprincippets anvendelighed under fogedforretninger – Et svar til universitetslektor Jens Anker Andersen Af Henrik Rothe 1985 UfR, årg. 119, nr. 10 – side 84-86
Substitutionsprincippets anvendelighed under fogedforretninger – Afsluttende bemærkninger Af Henrik Rothe 1985 UfR, årg. 119, nr. 25 – side 212-213
Afgrænsningen mellem fritstående lån og trediemands finansiering inden for kreditkøbsloven Af Henrik Rothe 1986 UfR, årg. 120, nr. 19 – side 148-153
Om retsplejelovens § 17a, stk. 2 – Bemærkninger til retsassessor Boris Hansens indlæg i U 86 B, side 117 ff. Af Henrik Rothe 1986 UfR, årg. 120, nr. 25 – side 226-231
Om udbetaling og aftalt kredittid i forbrugerkreditkøb Af Henrik Rothe 1987 UfR, årg. 121, nr. 4 – side 44-47
Processuelle problemer ved tilsidesættelse af kreditkøbsloven § 8 Af Henrik Rothe 1987 UfR, årg. 121, nr. 37 – side 305-310
Det civilretlige forbrugerbegreb Af Henrik Rothe 1988 UfR, årg. 122, nr. 25 – side 254-260
Om købers overtagelse af kreditforeningslån i forbindelse med tvangsauktionssalg Af Henrik Rothe 1992 UfR, årg. 126, nr. 1 – side 53-58

Revision og Regnskabsvæsen

Erhvervslivets adgang til domstolene Af Henrik Rothe Revision og Regnskabsvæsen nr. 8 , august 2020, side 45-55
Brug af sagkyndige dommere i civile sager, herunder skattesager Af Henrik Rothe Revision og Regnskabsvæsen nr. 5, 2022 side 54-61