Om Henrik Rothe

Henrik Rothe er tidligere præsident for Sø- og Handelsretten. Han har en betydelig erfaring som voldgiftsdommer i både nationale og internationale voldgiftssager. Han virker fortsat som både retsformand og partsudpeget voldgiftsdommer i mange voldgiftssager. Han er fast formand for Dan Avl systemets stående voldgiftsret.

Ud over virket som voldgiftsdommer virker Henrik Rothe også som mediator i tvister mellem erhvervsvirksomheder. Han er certificeret mediator.

Fra 1985 til  2009 var Henrik Rothe generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund og administrerende direktør i Advokaternes Serviceselskab. Forud for disse hverv var Henrik Rothe dommer i Slagelse.

Han taler og skriver engelsk flydende og taler og forstår tysk.

CVPublikationer

Henrik Rothe . Ved Kæret 18, 2820 Gentofte, Danmark. Mobil +45 24810071

Mail: hr.law@cbs.dk