Publikationer/publications

Bøger/Books

Hammerslag

– En håndbog om tvangsauktioner: Løsøre, skibe og luftfartøjer, fordringer, værdipapirhandel, fast ejendom

Af Henrik Rothe

1. udg. – 1984. 2. udg. – 1997

Djøf., 83 sider, 87-574-4291-6

I fogedretten

Af Henrik Rothe

1. udg. – 1986, 2. udg. – 1997

Djøf., 245 sider, 87-574-4561-3

Advokatrådets Retssikkerhedsprogram 2009

Sø- og Handelsretten

  • De næste 1000 arbejdsdage
  • Mål, strategi og planer

Udgivet af Sø-og Handelsretten 2016

Erhvervslivets adgang til domstolene af Henrik Rothe ( hovedforfatter )

 Udgivet af Justitia 2020, 148 sider.

Konkurrencelovens tvangsindgreb af Henrik Rothe ( hovedforfatter )

Udgivet af Justitia 2021, 105 sider.

Erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi af Henrik Rothe ( hovedforfatter )

Udgivet af Justitia og Advokatsamfundet 2022.

Betænkninger/ White papers

( sekretær for og medlem af det udvalg som udarbejdede nedenstående betænkninger )

Bet 1107/87 om arrest og forbud

Bet 1173/89 om tvangsauktion over fast ejendom.

Bet 1201/90 om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen.

Bet 1239/92 om lønindeholdelse for private krav.

Bidrag i bøger

Den uafhængige advokat

Af Henrik Rothe – Side 4-11

I: Festskrift i anledning af grundlovens 150 års jubilæum

1. udg. – 1999, Advokatsamfundet

Samspillet mellem dommere og advokater – især vest for Valby Bakke

Af Henrik Rothe – side 479-486

I: Dommeren i det 20. århundrede – Dommerforeningens 100 års jubilæum

1. udg. – 2000, Djøf

Nogle aspekter af fogedrettens rolle i samværssager

Af Henrik Rothe – side 341-352

I: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard af Torsten Iversen m.fl. (red)

1. udg. – 2003, Djøf

Forligsmægling, retsmægling og mediation

Af Henrik Rothe – side 237-258

I: Procedueren af Pernille Backhausen mf. (red)

3. udg. – 2009, Djøf ( tillige forfatter på 4. udgave som er under udarbejdelse )

Sø- og Handelsretten efter retskreds- og instansreformen

Af Henrik Rothe – side 13-29

I: Sø- og Handelsretten 150 år af Eigil Lego Andersen m.fl. (red.)

1. udg. – 2011, Karnov Group

Alternativ konfliktløsning (ADR)

Af Henrik Rothe

I: Sanktioner og håndhævelse af Bjørn von Ryberg mf. (red)

1. udg. – 2015, Gjellerup

Af Henrik Rothe

I: Klienten i det omskiftelige samfund – En visuel antologi om advokatens udfordring

1. udg. – 2007, Djøf

Kommenteret retsplejelov

5. afsnit: De foreløbige retsmidler

Af Henrik Rothe og Per Holkman Olsen – side 383-426

I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II

5. udg. – 1994, Djøf

6. afsnit: Advokater

Af Henrik Rothe – side 169-224

I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. I

6. udg. – 2000, Djøf

5. afsnit: De foreløbige retsmidler

Af Henrik Rothe – side 458-505

I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II

6. udg. – 2000, Djøf

6. afsnit: Advokater

Af Henrik Rothe og Steffen Pihlblad – side 196-264

I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. I

7. udg. – 2004, Djøf

5. afsnit: De foreløbige retsmidler

Af Henrik Rothe – side 500-548

I: Kommenteret retsplejelov – EF-Domskonventionen, bd. II

7. udg. – 2004, Djøf

6. afsnit: Advokater

Af Henrik Rothe, Rasmus Møller Madsen og Steffen Pihlblad – side 225-309

I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I

8. udg. – 2008, Djøf

5. afsnit: De foreløbige retsmidler (§§ 627-652)

Af Henrik Rothe – side 532-579

I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. II

8. udg. – 2008, Djøf

Første bog: 1. afsnit: Domstolenes ordning (§§ 22-27)

Af Henrik Rothe – side 51-58

I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I

9. udg. – 2013, Djøf

Tredje bog: 1. afsnit: Almindelige bestemmelser (§§ 225-227)

Af Henrik Rothe – side 507-519

I: Kommenteret retsplejelov – Bruxelles I-forordning, bd. I

9. udg. – 2013, Djøf

Karnovs Lovsamling

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 3938-3954

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

16. udg. – 2000, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4122-4140

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

17. udg. – 2001, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4265-4283

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

18. udg. – 2002 Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4408-4425

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

19. udg. – 2003, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4699-4717

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

20. udg. – 2004, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4802-4819

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

21. udg. – 2005, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4795-4811

I: Karnov Lovsamling – bd. 3

22. udg. – 2006, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 4924-4945

I: Karnov Lovsamling – bd. 4

23. udg. – 2007, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 5104-5130

I: Karnov Lovsamling – bd. 4

24. udg. – 2008, Karnov Group

Kommentator på afsnit 17.3: Fogedret. Auktion

Af Henrik Rothe – side 5267-5293

I: Karnov Lovsamling – bd. 4

25. udg. – 2009, Karnov Group

Artikler/Articles

Advokaten

1990

Om bortfald af udlæg i løsøre fondsaktiver om omsætningsgældsbreve

Af Henrik Rothe

1990

Advokaten, årg. 69, nr. 16 – side 325328

1991

Mere om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelse

Af Knud Arildsen og Henrik Rothe

1991

Advokaten, årg. 70, nr. 2 – side 31-36

1996

Oplæg til reform af den civile retspleje

Af Henrik Rothe

1996

Advokaten, årg. 75, nr. 3 – side 43

Obligatorisk efteruddannelse af advokatfuldmægtige

Af Henrik Rothe

1996

Advokaten, årg. 75, nr. 5 – side 87

”Fremsendelse til Advokatrådet med anmodning om udtalelse”

Af Henrik Rothe

1996

Advokaten, årg. 75, nr. 6 – side 111

Lovforslag om inkassovirksomhed

Af Henrik Rothe

1996

Advokaten, årg. 75, nr. 9 – side 155-156

Turnusordninger mellem offentlige myndigheder og advokater

Af Henrik Rothe

1996

Advokaten, årg. 75, nr. 10 – side 175

1997

Så er det hverdag igen

Af Henrik Rothe

1997

Advokaten, årg. 76, nr. 7/8 – side 143

1998

Dansk Ejendomsmæglerforenings kampagne om ejendomsmægleren som køberrådgiver

Af Henrik Rothe

1998

Advokaten, årg. 77, nr. 6 – side 100-101

Advokatrådets overvejelser om mediation m.v.

Af Pernille Bigaard, Knud K. Damsgaard, Kirsten Reimers-Lund og Henrik Rothe

1998

Advokaten, årg. 77, nr. 11 – side 199-200

1999

AdvokatNøglen på AdvokatNet og Internet

Af Henrik Rothe

1999

Advokaten, årg. 78, nr. 4 – side 66-67

2000

Advokaters brug af Internettet

Af Henrik Rothe og Christian Lundblad

2000

Advokaten, årg. 79, nr. 10 – side 220-221

Advokatydelser som e-business produkter

Af Henrik Rothe

2000

Advokaten, årg. 79, nr. 12 – side 278-282

2001

”Funky business”

– Bogomtale

Af Henrik Rothe

2001

Advokaten, årg. 80, nr. 7/8 – side 182-183

e-marketing – Bogomtale

Af Henrik Rothe

2001

Advokaten, årg. 80, nr. 10 – side 230

Retssikkerhed i forvaltningsprocessen

Af Henrik Rothe

2001

Advokaten, årg. 80, nr. 11 – side 251-252

2002

Advokater og hvidvaskningslovgivningen – Nye pligter

Af Henrik Rothe

2002

Advokaten, årg. 81, nr. 2 – side 38-40

2003

Fagligt Nyt bliver elektronisk

Af Henrik Rothe

2003

Advokaten, årg. 82, nr. 12 – side 320-322

2004

Advokatrådets kerneværdiprojekt

Af Henrik Rothe

2004

Advokaten, årg. 83, nr. 2 – side 28-29

Domstolenes omkostningsfastsættelse i inkassosager

Af Henrik Rothe og Rasmus Møller

2004

Advokaten, årg. 83, nr. 2 – side 38-39

Nordic Lawyers Academy

Af Henrik Rothe, Markku Ylönen, Ingimar Ingason, Anna Ramberg og Merete Smith

2004

Advokaten, årg. 83, nr. 4 – side 112-113

Advokat Steffen Juul

Af Henrik Rothe

2004

Advokaten, årg. 83, nr. 12 – side 337-338

2005

Europæiske domstole i bevægelse

Af Henrik Rothe

2005

Advokaten, årg. 84, nr. 2 – side 72-73

Konkurrencen øges på markedet for juridisk rådgivning

Af Henrik Rothe

2005

Advokaten, årg. 84, nr. 3 – side 96

Advokaters grund- og efteruddannelse

Af Henrik Rothe

2005

Advokaten, årg. 84, nr. 6 – side 236-237

Liberalisering af advokatbranchen

Af Henrik Rothe

2005

Advokaten, årg. 84, nr. 10 – side 8-9

Hvidvask igen

Af Henrik Rothe

2005

Advokaten, årg. 84, nr. 10 – side 18-19

2006

Lov om juridisk rådgivning

Af Henrik Rothe og Malene Stampe

2006

Advokaten, årg. 85, nr. 5 – side 42-44

Advokatudvalgets betænkning

Af Henrik Rothe

2006

Advokaten, årg. 85, nr. 8 – side 14-18

Tilliden til systemet er afgørende

Af Henrik Rothe

2006

Advokaten, årg. 85, nr. 9 – side 24-25

2009

Advokater kommer under nyt tilsyn

Af Henrik Rothe

2009

Advokaten, årg. 88, nr. 1 – side 40-43

2010

Den etiske fordring – interview med Henrik Rothe

Af Rasmus Lindboe og Henrik Rothe

2010

Advokaten, årg. 89, nr. 1 – side 8-12

2014

Den ny Sø- og Handelsret

Af Henrik Rothe

2014

Advokaten, årg. 94, nr. 6 – side 38-42

2020

Når private skal bekæmpe kriminalitet.

Af Henrik Rothe

2020

Advokaten 2020,nr. 1 side54-55

Fuldmægtigen

Socialretlige skitser – især for domstolsjurister

Af Henrik Rothe

1980

Fuldmægtigen, årg. 52, – side 2-9

Samspillet mellem kreditkøbslovens § 24, § 27 stk. 3, § 23 stk. 2 og § 22

Af Henrik Rothe

1984

Fuldmægtigen, årg. 56, – side 96-98

Genoptagelse af fogedforretninger efter kreditkøbsloven – nok engang

Af Henrik Rothe

1984

Fuldmægtigen, årg. 56, – side 122-126

Om kumulation af auktionssager

Af Henrik Rothe

1986

Fuldmægtigen, årg. 58 – side 81-82

Om anvendelse af kreditkøbslovens § 16 under udlægsforretninger

Af Henrik Rothe

1987

Fuldmægtigen, årg. 59 – side 135-140

Juristen og økonomen

Nogle bemærkninger om amtsankenævn i sociale klagesager

Af Henrik Rothe

1975

Juristen og økonomen, årg. 57, nr. 16 – side 273-274

Mere om administrativ rekurs i sociale sager – og om tilsynsregler på det sociale område

Af Henrik Rothe

1978

Juristen og økonomen, årg. 60, nr. 14 – side 335-338

Lov & Ret

Domstolene for den højere middelklasse

– ”Larsen” efterlades retsløs”

Af Henrik Rothe

1995

Lov & Ret, årg. 5, nr. 5 – side 17-19

EU og menneskerettigheder

Af Henrik Rothe

2000

Lov & Ret, årg. 10, nr. 8 – side 26-30

Et år med kommunismens tegn

Af Henrik Rothe

2004

Lov & Ret, årg. 14, nr. 7 – side 32-34

Socialt Tidsskrift

Nogle bemærkninger om bistandslovens regler om optagelse i kommunale daginstitutioner for børn og unge

Af Henrik Rothe

1978

Socialt Tidsskrift, årg. 54, nr. 1 – side 23-32

Stud.Samf.bladet

Om amtsankenævnets virksomhed indenfor bistandslovens område

Af Henrik Rothe

1976

Stud.Samf., nr. 2 – side 31-37

TÆNK

2 x møde = 6.500 kroner

– ”Det er ikke kun et spørgsmål om timer”

Af Henrik Rothe og Lene Torp Carlsen

2007

Tænk, nr. 72 – side 38-40

Ugeskrift for Retsvæsen

Procesformen ved tvangsfjernelse af børn

Af Henrik Rothe

1981

UfR, årg. 115, nr. 44 – side 372-374

Fogedretlige problemer i forbindelse med kreditkøbsloven

Af Henrik Rothe

1983

UfR, årg. 117, nr. 23 – side 219-227

Kan et substitutionsprincip – ”madrasreglen” – finde anvendelse under tilbagetagelsesforretninger i henhold til kreditkøbsloven?

Af Henrik Rothe

1984

UfR, årg. 118, nr. 40 – side 347-350

Endnu mere om substitutionsprincippets anvendelighed under fogedforretninger

– Et svar til universitetslektor Jens Anker Andersen

Af Henrik Rothe

1985

UfR, årg. 119, nr. 10 – side 84-86

Substitutionsprincippets anvendelighed under fogedforretninger – Afsluttende bemærkninger

Af Henrik Rothe

1985

UfR, årg. 119, nr. 25 – side 212-213

Afgrænsningen mellem fritstående lån og trediemands finansiering inden for kreditkøbsloven

Af Henrik Rothe

1986

UfR, årg. 120, nr. 19 – side 148-153

Om retsplejelovens § 17a, stk. 2

– Bemærkninger til retsassessor Boris Hansens indlæg i U 86 B, side 117 ff.

Af Henrik Rothe

1986

UfR, årg. 120, nr. 25 – side 226-231

Om udbetaling og aftalt kredittid i forbrugerkreditkøb

Af Henrik Rothe

1987

UfR, årg. 121, nr. 4 – side 44-47

Processuelle problemer ved tilsidesættelse af kreditkøbsloven § 8

Af Henrik Rothe

1987

UfR, årg. 121, nr. 37 – side 305-310

Det civilretlige forbrugerbegreb

Af Henrik Rothe

1988

UfR, årg. 122, nr. 25 – side 254-260

Om købers overtagelse af kreditforeningslån i forbindelse med tvangsauktionssalg

Af Henrik Rothe

1992

UfR, årg. 126, nr. 1 – side 53-58

Revision og Regnskabsvæsen

Erhvervslivets adgang til domstolene

Af Henrik Rothe

Revision og Regnskabsvæsen nr. 8 , august 2020, side 45-55

Brug af sagkyndige dommere i civile sager, herunder skattesager

Af Henrik Rothe

Revision og Regnskabsvæsen nr. 5, 2022 side 54-61